Překladač Wordmaster

Překladač Wordmaster
Vážení uživatelé, provoz překladače Wordmaster bude během několika měsíců ukončen. Děkujeme Vám všem za více než desetiletou přízeň, kterou jste tomuto nástroji věnovali.

1. Download

Překladač vět si stáhněte na svůj počítač. Klikněte na následující odkaz a stahovaný soubor si uložte na vhodné místo, například na Plochu. Download je velmi rychlý, netrvá déle než pár minut.

2. Instalace

Klikněte na ikonu staženého programu, čímž spustíte jeho instalaci překladače. Postupujte podle pokynů, které se objeví na obrazovce.

3. Práce s překladačem

Otevřte nainstalovaný program a přeneste do něj přes Schránku text, který potřebujete překládat. V nabídce Překlad si zvolte, zda chcete překládat z angličtiny do češtiny nebo obráceně. Vlastní překlad textu spustíte v nabídce Překlad povelem Automatický překlad. Pokud sami anglicky alespoň částečně umíte, můžete si kromě překladu nechad vytvořit i tzv. slovní rozklad textu, kde bude pod každým slovem uvedeno několik nejvhodnějších překadů ze slovníku. Podle tohoto rozkladu pak můžete výsledný překlad ještě ručně doladit. Mějte na paměti, že překladač funguje jen pokud jste online, tj. pokud jste připojení k internetu. Program lze nainstalovat na počítače s Windows XP, Vista i Windows 7.

4. Předplatné

Překladač Wordmaster funguje na bázi ročního předplatného, jehož výše je 1 490 Kč včetně DPH (1 242 Kč bez DPH). Na jedno předplatné je možné překladač používat i na dvou počítačích, např. v zaměstnání a doma. Po instalaci funguje překladač dvě hodiny zdarma, aby si jej každý případný zájemce mohl vyzkoušet a zvážit, zda mu bude překlad ve strojové kvalitě vyhovovat.